Explikace

vysvětlení, výklad, objasnění…

Kontakt: 

PROVOZOVNA :     Řepov  16,   Mladá  Boleslav

Po – Pá :     9.00 – 12.00  hod.      

               ( většinou dohoda na jakémkoliv čase – 775 194 914)                   

             *** 

Říká se tomu „empatie“ a  když se Vám  více „otevřu“, budete mít pocit, že Vás po těchto stránkách neustále provázím…..

Kde stojím?   Dám Vám tři indicie:

           1) nejsem vysoký , 2) nejsem štíhlý, 3) nejsem kudrnatý……

…ááá –  jen na doplnění, v modrém nalevo je Čenda a bez smečaře prostě nevyhrajete nic  a napravo  v červeném, to  je Kamil a tomu neustále běhám pro míče….

 

Jako ve sportu…..

Je zde nabídka nových služeb, s jiným názvem, odlišným zaměřením, využívajíc předcházejících znalostí při prosazování práv a zákonů.

„Právo“ jako filosofický obor mě velmi zajímá a baví – máme skutečně velmi dobré psané právo, již ne tolik dokonalý právní systém a soudci (a nejen soudci) – to potřebuje zásadní a radikální změny, ale to zaručeně přijde časem.

Proto jsem “na stará kolena“ začal studovat práva jako denní student, následně celou veřejnou správu a prosazuji osobní odpovědnosti státních zaměstnanců s následným postihem (finančním až propuštěním ze státní služby – i státní zaměstnanec musí být na profesionální výši a nevytvářet další právní nejistotu ve společnosti). Oporu pro postihy najdeme přímo v zákoně č. 82/1998 Sb., jen to radikálně  prosazovat.

Činnost je zaměřena v oboru PO nejen na obchodně – technické, ale hlavně na právní služby, kde bude využíváno všeho, čeho je dosaženo, naučeno a získáno.

Futurologie:
– v následujících letech budeme hodně šetřit všichni a zajisté mnozí z Vás budou chtít o situaci vědět daleko více.

 

Bakalářská práce (právo) byla na téma: „Nesprávný úřední postup a nesprávné rozhodnutí ve správním právu“, kdy jako podklady jsem použil  s právem neslučitelná „nesouhlasná stanoviska“, – studijního materiálu je tak velké množství,  že je i pro další disertační práci….

Diplomová práce (veřejná správa) byla na téma: „Moc soudní jako zájmová a byrokratická skupina“ – (těžce jsem  práci obhajoval, avšak obhájil jen díky  tomu, že vedoucí zkušební komise  je doktor práv a měl pro moje myšlenkové pochody porozumění – státní diskriminaci jsem též zařadil v podobě třetí osoby)

Saper