Revize PHP

Každý rok se provádí provozní kontrola PHP (tj. přenosný hasicí přístroj),  následně každé 3 roky vodní a pěnové PHP a každých  5 let ostatní PHP musí  na tlakovou (periodickou) zkoušku.

PHP  se odváží jen ze tří důvodů:

1) je-li použit 

2) je-li poškozen

3) musí jít na  periodickou zkoušku

 

Jiný důvod odvozu z místa neexistuje, jsou to hlavně jen záminky „údajných oprav“,  účtovaní za  odvoz a přívoz PHP,  kdy se takto dohání poddimenzované konkurenční  nabídky za revize hasicích  přístrojů.

 

Revize hasicího přístroje  je  podle  konstrukce v rozmezí 60,- až 95,- Kč s DPH,  to je konečné  cena a oprav je opravdu minimum. 

Kalkulace  pro orientaci a hrubý  finanční odhad:
př. 10 ks PHP – přibližně to bude  za  1 000,- Kč, jestliže z toho budou dva až 3 ks PHP  na periodickou (tlakovou zkoušku) tak  to bude  cca  1 500,- Kč včetně DPH . Nikdy to nemůže být více.   Štítky na PHP účtujeme  jen když dáváme nové, popř. se vyměňují. Vše dáváme  zásadně do  jedné faktury .
 

Informace k PHP :    životnost je 20 let, u sněhových 40 let.

Nejlepší, nejjednodušší  a nejlevnější  je dovést   PHP na  provozovnu, protože  to se poté  neplatí, auto, cesta, čas (bude to levnější než  uvádí kalkulace pro orientaci)   a ihned se zjistí stav hasicího přístroje před očima majitele  a ten bude vědět, co hasicí přístroj potřebuje.