Hasicí přístroje

 

Dodavatel a výrobce,
Albeco spol. s.r.o., Liberec

 

Hasicí přístroje jsou zásadně s  manometrem (mimo CO2) a držákem (mimo P1 a P2)

ceny jsou ještě pro přehlednost pohromadě v samostatném odkazu – „ceník“

Podrobnější informace  o PHP jsou níže, kdy jsou za sebou řazeny podle hasební látky následovně:

1) Práškové

2) Sněhové

3) Vodní

4) Pěnové

 

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v  počáteční fázi požáru, takže velmi záleží na Vaší rozhodnosti.

 

 

1) Hasicí přístroje: PRÁŠKOVÉ

ceník bez DPH DPH 20% s DPH 20%
1 kg – bez věšáku 325,- 65,- 390,-
2 kg – bez věšáku 380,- 76,- 456,-
6 kg – 21 A s věšákem 600,- 120,- 720,-
6 kg – 34 A s věšákem (do RD) 690,- 138,- 828,-

 

Práškový hasicí přístroj – 1 Pa ReAl ST/EN3 

   Hasební schopnost: 5 A; 21 B; C
Vhodné zejména pro dopravní prostředky, v obchodě, průmyslu, archivech, v domácnostech, všude, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou. Lze i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.
Typ přístroje Rozměry
v -š – h (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
1 Pa ReAl ST/EN3 319/81/73 2,3 ABC 1kg dusík -30 až + 60 6

 

*** 

Práškový hasicí přístroj – 2 Pa ReAl ST/EN3 

Hasební schopnost: 8 A; 34 B; C
Vhodné zejména pro dopravní prostředky, v obchodě, průmyslu, archivech, v domácnostech, všude, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou. Lze i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.
Typ přístroje Rozměry
v -š – h (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
2 Pa ReAl ST/EN3 406/105/130 4,1 ABC 2kg dusík -30 až + 60 9

 

***

 

Práškový hasicí přístroj – 6 Pa ReAl ST/EN3 

Hasební schopnost: 21 A; 113 B; C
Přistroje jsou určeny k hašení požáru, v průmyslu, obchodě, úřadech, skladech,obchodních domech, školách , hotelích, nemocnicích atd. Vhodný k piužití všude, kde nesmí dojít k poškození vodou, nebo pšnou, zvláště vhodné v olejivých a plynových kotelnách,. lze i elaktrická zařízení pod napětím do 1000 V.
Typ přístroje Rozměry
v -š – h (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
6 Pa ReAl ST/EN3 512/159/197 9,8 ABC 6kg dusík -30 až + 60 12

 

***

Práškový hasicí přístroj – Orex PG 6 

Hasební schopnost: 34 A; 183 B; C
Přistroje jsou určeny k hašení požáru, v průmyslu, obchodě, úřadech, skladech,obchodních domech, školách , hotelích, nemocnicích atd. Vhodný k piužití všude, kde nesmí dojít k poškození vodou, nebo pšnou, zvláště vhodné v olejivých a plynových kotelnách,. lze i elaktrická zařízení pod napětím do 1000 V.
Tento PHP s větší účinností je vyhláškou MV 23/2008 Sb.  „povinnost“ mít  pro rodinné domy.
Typ přístroje Rozměry
v -š – h (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
6 Pa ReAl ST/EN3 512/159/197 9,8 ABC 6kg dusík -30 až + 60 12

 

*****

 

2) Hasicí přístroje: SNĚHOVÉ

ceník bez DPH DPH 20% s DPH 20%
Sněhový hasicí přístroj – 2 CO2  ReAL ST/EN3 (s držákem) 1 060,- 212,- 1 272,-
Sněhový hasicí přístroj – 5 CO2 ReAL ST/EN3 (s držákem) 1 300,- 260,- 1 560,-

 

 Sněhový hasicí přístroj – 2 CO2 ReAL ST/EN3

Hasební schopnost: 21 B; C
 
Přístroj je určen k hašení požáru zejména v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, laboratoře, kuchyně, telefonních ústředen, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.
Typ přístroje Rozměry
v -š – h (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
 2 CO2 ReAL ST/EN3 566/108/165 7 CO2 2 kg -30 až + 60 6

  

***

 

Sněhový hasicí přístroj – 5 CO2 ReAL ST/EN3

Hasební schopnost: 70 B; C
 
Přístroj je určen k hašení požáru zejména v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, laboratoře, kuchyně, telefonních ústředen, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.
Typ přístroje Rozměry
v -š – h (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
5 CO2 ReAL ST/EN3 687/140/195 20 CO2 5 kg -30 až + 60 9

 

*****

 

3) Hasicí přístroje: VODNÍ 

ceník bez DPH DPH 20% s DPH 20%
Vodní  hasicí přístroj – 9 Vb ReAL ST/EN3 (s držákem) 825,- 165,- 990,-

 

Vodní hasicí přístroj – 9 Vb   ReAL ST/EN3

Hasební schopnost: 13 A
Určeny k hašení požáru pevných hořlavých látek – vhodné např. v papírenském a dřevařském průmyslu. Nesmí být použity u elektrických zařízení pod napětím.
Typ přístroje Rozměry
v -š – h (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
9 Vb ReAL ST/EN3 614/181/209 19 voda + potaš dusík -30 až + 60 12

 

*****

4) Hasicí přístroje: PĚNOVÉ

 

ceník bez DPH DPH 20% s DPH 20%
PHP 2 L (s držákem) 940,- 188,- 1 128,-
PHP 9 L (s držákem) 1 210,- 242,- 1 452,-

 

 

Pěnový  hasicí  přístroj –  GW 2X ABF

Přístroje jsou vhodné např. pro hašení : pevných organických látek: dřevo, uhlí, papír, sláma; kapalných látek: benzin, nafta, olej, alkohol, éter, tuky
Typ přístroje Rozměry
v -š – h (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
GW – 2X ABF 4,05 voda + A3F3 vzduch +0 až + 60 6

  

***

Pěnový hasicí přístroj – GW 2X ABF

Přístroje jsou vhodné např. pro hašení : pevných organických látek: dřevo, uhlí, papír, sláma; kapalných látek: benzin, nafta, olej, alkohol, éter, tuky
Typ přístroje Rozměry
v -š – h (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
OREX S9 625/175/195 14,5 voda + A3F3 vzduch +0 až + 60 15