Kolaudace

změna textu  k 04.09.2012

1) specializace na právní služby v PO,

2) požárně bezpečnostní řešení stavby

3) kolaudace staveb

               

K bodu č. 1

Je právem každého jedince, či jakéhokoli subjektu, zda se rozhodne pro stavbu, přístavbu, nástavbu, či změnu užívání stavby. Jestliže se tak rozhodne, musí počítat  s jakýmsi úředním martyriem, které musí být a nikdy jinak to  prostě nepůjde a nebude.  

 

A proč? Odpověď nejdeme v Listině základních práv a svobod,  čl. 11 odst. 3 – kde je  citace:

 Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých  anebo v rozporu se zákonem chráněnými  obecnými zájmy.

Státní zaměstnaci  mají  tvrdší  zákonné podmínky, které musí dodržovat a nezasahovat do Vašich práv.
To vše  rádi   vysvětlíme, individuelně a zdarma.

K bodu č. 2

Požární zprávy ke stavbám, ( požárně bezpečnostní řešení) jsem samozřejmě  oprávněn zpracovávat, ale  této specializaci  zpracování  PBŘ se  nyní věnuji okrajově,  kdy důvodem jsou soudci (nic neřeší) a jednotliví státní zaměstnanci v PO. Problém spočívá v  opakovaném  nerespektování  výkladu zákona č.22/1997 Sb v platném znění, kde je stanoveno, citace:   „česká technická norma  není obecně závazná“ a   takto neoprávněně i přes upozorňování na citovaný zákon neustále zasahují do zpracovaného PBŘ.  A  tak si  státní zaměstnaci  PO v  stavební prevenci  vytvářejí   neomezenou zavázanost  a korupční prostředí,  popř. maskují svoje povrchní znalosti.

Proto  veškeré znalosti jsou věnovány hlavně  kolaudaci staveb, školení,  výkladu práva, atd. 

 

 

K bodu č. 3

Znalosti a orientace  u jakékoliv  požární zprávy jsou takto využitelné, kdy z hlediska  požární ochrany bude pro kolaudaci  vše připraveno přesně v požadované režii.