Revize hydrantů

 

Na rozdíl u PHP, je nutné se k hydrantu dostavit vždy.  Když vstupujeme  klientům do jejich vlastnictví, řádně se nahlásíme a respektujeme jejich vlastnictví.

Co je však stále ještě zažité, je mylná informace, že hydranty  jsou pro hasiče. To tak není. Hydranty jsou určeny pro ty, kdo užívá objekt, popř. je v objektu a pro jejich první zásah, nikoliv pro hasiče.

Využití vnitřního hydrantu v případě požáru záleží na veliteli zásahu, jestli se rozhodne využít stávajícího hydrantu ve stavbě, ale v drtivé většině se spoléhají na vlastní, přivezené zdroje.

Revize se provádí též jednou za rok, zásadně se odvodňuje, (občas , když  přijdeme k jinému hydrantu poprvé, poznáme, kdy byl naposledy odvodněn, byl -li vůbec odvodněn  a  občas bývá bahna jak u Krále Šumavy…)

 

I toto se stává – sice málokdy, ale občas ano. I proto jsou revize  (anakonda“ v hydrantu)

 

 

Hydrant  musí splňovat tyto atributy :

1) Musí být vybaven hadicí a proudnicí

2) Musí být zavodněn

3) musí jít povolit a být k použití  

 

Následně je hydrant zaplombován (není to zákonná povinnost),  označen štítkem a je o revizi vypracován písemný záznam – protokol.

Občas se stává, že pojišťovny nechtějí zaplatit vykradené hydranty a to z důvodu, že pachatel nepřekonával překážku – poté nastupujeme  jak radou, tak právní pomocí, kdy  je vyjádření vždy účinné.  

Cena revize hydrantu: 

 95,- až 150,- Kč s DPH,  rozhodující je   „rozházenost“ (rozmístnění)   a dostupnost  hydrantů.