Další nabídka

změna textu k 04.09.2012

Vzhledem k tomu, že pracovní okruh hasičských revizí a kontrol se provádí v drtivé většině  v objektech, které jsou již v soukromém vlastnictví (byty), je  též ovládaná problematika nejen z hlediska PO  u  zákona  č. 72/1994 Sb. tj. zákon o vlastnictví bytů. Zcela odopovědně  lze konstatovat,  že zde je velké, skutečně velké podhoubí pro  korupci v soukromé sféře. A  zneužívá se toho velmi často a to tak, že se jedná o činnost,  která je  trestním  zákoníkem nazývána „zneužívání pravomocí při zprávě cizího majetku“. 

 
Zákony jsou psány pro bdělé –  vigilantibus iura scripta sunt
to je klasické římskoprávní pravidlo
 

Zajisté se Vám stává, že Vás oslovují jiné  osoby a firmy, oslňují  Vás nabídkami služeb a někdy i  straší a přehánějí … naučte se bránit, naučte  se využívat práva pro  obranu  svých subjektivních práv. Každá věc má řešení a velice rád pomůžu každému, kdo o to bude stát.

Písemná smlouva o  dílo na  revize a služby  v PO ?

Nejsem zastáncem tohoto úkonu a ani to není povinnost, mít  smlouvu v písemném provedení (viz.  § 536 – 565 Obchzák). Jsem zastáncem „síly“ slova, tj.  sportovní rytířskosti.  Zase tak velké částky za revize, případně jiné služby to nejsou, aby se musely zpracovávat písemné smlouvy. Písemnou smlouvou se objednatel  sám omezuje  vlastní rozhodování v případě nespokojenosti (zejména předražováním  služeb) a okamžitým odstoupením  od dodávaných služeb.

Tomu, komu děláme revize, byť i ty nejmenší, beru jako povinnost vše v oboru  PO vysvětlovat, vše  co  chce klient vědět a to  zásadně bezúplatně,  jako součást partnerského  vztahu.  Je-li však nutné  písemné zpracování….., to  však nastává jiná právní situace.